Home Group Profile Products Webboard Contact Us
     
 
 
...................................................................................................
     
 
 
    link to homepage   link to homepage
     http://www.timken.com    http://www.skf.com
 

มูลค่าเพิ่มสำคัญของกลุ่มฮั่งเส็งฮวดที่ยังประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ได้แก่ ความสามารถในการช่วยลูกค้าลดต้นทุนสินค้า และเวลาที่ต้องสูญเสียไปจากการที่เครื่องจักรหยุดเดิน ผ่านการจำหน่ายตลับลูกปืน เครื่องมือซ่อมบำรุงป้องกันปัญหา และการให้บริการทางด้านเทคนิค ทั้งก่อนและหลังการขาย

 

ทั้งนี้ ความสามารถดังกล่าว ก่อเกิดจากการที่บริษัทได้รับการฝึกฝนในฐานะตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตตลับลูกปืนยี่ห้อ SKF และ TIMKEN ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทำให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ซึ่งผสมผสานระหว่างตลับลูกปืนระบบมิลลิเมตร (ISO) และระบบนิ้ว (AFBMA) มาให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

      TIMKEN Products

 TIMKEN Products

SKF Products

     SKF Products

 

Our major value added for customers is that – being an authorized distributor of both SKF and Timken – we consequently have a good understanding of bearings in both ISO and AFBMA systems. This unique position enables us to better serve our customers as ‘two-in-one’ pre-and-post sales technical service supplier.  Coupled with our specialization in SKF maintenance products, we are therefore in a very good position to save cost  and time for our customers.